Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan)

4.7/5 β˜… based on 3 reviews

Contact Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan)

Address :

Wisma Darul Aman, Aras 2, Blok B, Jalan Tunku Bendahara, Kedah, 05503 Alor Setar, Malaysia

Phone : πŸ“ž +77
Categories :
City : Alor Setar

Wisma Darul Aman, Aras 2, Blok B, Jalan Tunku Bendahara, Kedah, 05503 Alor Setar, Malaysia
I
Ibrahim Bin Idris on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

f
farid Farik on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

R
RAJA MUHAMMED BIN RAJA DAUD on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Cantik
Beautiful

Write some of your reviews for the company Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *

Nearby places in the field of Government office,

Nearby places Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan)