1
Syaz Indah Enterprise [Melaka]

✮ ✮ ✮ 3 Reviews

Jalan Masjid Bukit Kecil, Km 12, Melaka, 75450 Paya Dalam, Malaysia

Phone: +60123846858

Postcode: 75450

+ see more ...

Jalan Masjid Bukit Kecil, Km 12, Melaka, 75450 Paya Dalam, Malaysia

Business category: Fast food restaurant

City: Paya Dalam

Neighborhood: Melaka